A Rákbetegek Országos Szervezete az ország legnagyobb, 1990 óta működő közhasznú egyesülete, amely az általa támogatott klubhálózat, egyesületi hálózat és Napforduló Szolgálatok révén országos lefedettséggel rendelkezik. Az ország több mint ötven városában, településén jelen van, így a támogatott határ menti régióban is.

Közösségünk a daganatos betegséggel küzdők önkéntes, öntevékeny mozgalmaként alakult meg. Indulásakor célként határozta meg, hogy:

 • támogató szolgálatként a beteg és hozzátartozói mellett álljon,
 • befolyással legyen az egészségpolitikai és társadalombiztosítási intézkedésekre,
 • pozitív változásokat érjen el a gyógyítás és rehabilitáció területén, a betegjogok érvényesülésében, a szakemberek és „laikusok” szemléletformálásában,
 • és összefogja a daganatos betegséggel küzdők hazai egyesületeit, klubjait.

rosz1Akkreditált munkahely, amely hátrányos helyzetű, és rehabilitációs jelleggel megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását is végzi hosszú évek óta. Célunk ezzel az, hogy lelkileg, mentálisan, és szakmailag is felkészítsük ezeket az embereket, hogy a nálunk ledolgozott időt követően piaci körülmények között is megállják a helyüket a munka világában. Az egyesület két és fél évtizede hatékonyan segíti a kórházból kikerülő rákbetegek gyógyulását, életminőségük jobbá tételét. Kiemelt feladatként tekintünk a prevencióra, amely elsősorban az egészséges életmódra való áttérés révén valósítható meg. Erre is kidolgozott programunk van, amelyet lehetőségünk volt a TÁMOP.6.1.2/A pályázat keretében „Az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programként” sikeresen alkalmazni. A Rákbetegek Országos Szervezetének céljai: a magyarországi daganatos betegek érdekeinek országos képviselete; érdekérvényesítése, munkaerő piaci rehabilitációja, a helyi egyesületeivel, klubjaival való kapcsolattartás, azok munkájának segítése, a betegséggel kapcsolatos széleskörű szemléletformálás, a betegek humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, a helyi Napforduló Szolgálatok fenntartása, és azokon keresztül a segítő szolgáltatások biztosítása országszerte. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a daganatos betegségek sikeres kezelésében a harmonikus családi kapcsolatok kialakítását és a családi összetartás erősítését. Erre vonatkozó programunkat az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázati úton is támogatta, amelynek köszönhetően ma is működik interaktív Családbarát Blogunk. Számos nemzetközi kapcsolatunk él és működik, amely alapvető feltétele a sikeres nemzetközi programok megvalósításának. Ennek egyik fontos területe az „Europa Donna” Mellrák Ellenes Európai Szervezet, amelyben ellátjuk Magyarország képviseletét. Így kerültünk kapcsolatba azokkal a Cseh, Szlovák, és Lengyel partnereinkkel, akikkel közösen részt veszünk a Csehországból indított „Kick-Off” projektben. Úgy gondoljuk, hogy a nagy, 47 országot tömörítő európai szervezeten belül nagyon fontos, hogy az elmúlt években sok szempontból közös platformon fellépő Visegrádi országok szorosabbra, és naprakészebbre fonják egymással a szervezeti, és szakmai kapcsolatot. Egyebek mellett ehhez nyújt kiváló alkalmat a „Kick-Off” projekt is.

rosz3Országos szervezet lévén széleskörűek a magyar kapcsolataink is, egyebek között az Országos Onkológiai Intézettel, és az ország Onkológiai Centrumaival, kiemelkedően a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Onkológiai Centrumával, vagy a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórházzal. De nem csak a nagy kórházakkal ápolunk szakmai viszonyt, hanem például a Kazincbarcikai Városi kórházzal is, ahol helyi klubunk és egyesületünk is működik. Munkánkban nagyon fontos a kutatás és képzés új eredményeinek ismerete, ezért szoros kapcsolatot tartunk fenn a Debreceni Egyetemmel, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel, és a Pécsi Tudományegyetemmel is. Kiemelten fontos, hogy szakmai és érdekképviseleti munkánk elismeréseként évekkel ezelőtt meghívást kaptunk az Országos Rákellenes Programtanácsba, amelyben azóta is aktívan tevékenykedünk.

A konkrét eszközök, melyekkel segítjük a betegtársakat:

 1. Tájékoztatás telefonon vagy személyesen segítőszolgálatokról, és önsegítő csoportokról igénybe vehető rehabilitációs szolgáltatásokról elérhető kezelő-és gondozóhelyekről gyógyászati segédeszközökről a beteg jogairól
 1. Tanácsadás egyéni vagy kiscsoportos formában pszichológiai tanácsadás és tréningek életmódbeli tanácsadás táplálkozási tanácsadás és főzésoktatás szociális és jogi konzultáció
 2. Betegtájékoztató előadások, konferenciák, fórumok szervezése
 3. Ismeretterjesztő kiadványok betegek és hozzátartozóik részére
 4. Kórházi önkéntes segítő szolgálat működtetése
 5. Önkéntes segítő képzés
 6. Rehabilitációs és fejlesztő programok:gyógytorna, gyógyúszás, relaxációs módszerek, Nordic Walking oktatás és túrák – Gyalog az egészségért, kreatív terápiák (képzőművészet, zene), „Miért pont én?"- problémamegbeszélő csoport új betegek részvételével, életmódtáborok, kirándulások

A Napforduló Segítő Szolgálatok a Rákbetegek Országos Szervezetének kihelyezett segítő központjai.

rosz2Tevékenységeik:

 • telefonos, személyes tanácsadás,
 • segítő beszélgetés rákbetegek és hozzátartozóik részére, problémafeltáró, személyiségfejlesztő csoportok
 • kapcsolatok a fekvőbeteg intézményekkel, klinikai, onkoradiológiai osztályokkal, onkológiai gondozókkal, a szociális ellátás intézményeivel
 • kapcsolatok a helyi civil és szociális fórumokkal, intézményekkel
 • szervezési és módszertani segítség a területükön működő önsegítő csoportoknak, önkéntes segítő szolgálatoknak
 • pszichológiai, életmódbeli, szociális, jogi tanácsadás
 • kórházi és otthoni látogatószolgálat működtetése
 • helyi, regionális konferenciák, fórumok, ismeretterjesztő előadások stb. szervezése

Az eltelt évtizedek során szervezetünk törekedett megváltoztatni a szakmai és laikus szemléletet, közfelfogást azzal kapcsolatosan, hogy a daganatos betegség tabu, nem beszélünk róla, egyfajta titkolózás és végzetszerűség lengi körül és egyenlő a visszafordíthatatlan szenvedéssel, halállal.

Klubjaink és önsegítő csoportjaink töretlen hittel vallják, hogy „egyedül te teheted meg, de nem teheted meg egyedül”. Törekednek segíteni egymást a betegség feldolgozásában, a remény fenntartásában, a kölcsönös segítségnyújtásban, életmód változtatásban, krízis helyzetek feldolgozásában. Életükkel és szolgálatukkal hirdetik, hogy a rákbetegségből meg lehet gyógyulni és amennyiben nem történik meg a teljes gyógyulás, mint krónikus beteg élhetünk tovább teljesértékű, alkotó, örömteli életet.